Investor relations/Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • 2023-11-24
  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSOR ALARM NORDEN AB (PUBL)
  Läs mer
 • 2023-11-24
  Styrelsen i Sensor Alarm AB (publ) föreslår beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
  Läs mer
 • 2023-11-13
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2023
  Läs mer
 • 2023-10-06
  Sensor Alarm lanserar ett unikt fritidshuslarmkoncept
  Läs mer
 • 2023-09-07
  Sensor Alarms VD Martin Norsebäck lämnar efter sju år
  Läs mer
 • 2023-08-25
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2023
  Läs mer
 • 2023-06-14
  Sensor Alarm lanserar unikt återförsäljarkoncept av företagslarm
  Läs mer
 • 2023-05-31
  Sensor Alarm och Kama Fritid ingår grossistsamarbete
  Läs mer
 • 2023-05-29
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Campcation
  Läs mer
 • 2023-05-22
  Sensor Alarm lanserar båtlarm med digital båtsamverkan
  Läs mer
 • 2023-05-19
  Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023
  Läs mer
 • 2023-05-02
  Kommuniké från årsstämma 2023 i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2023-04-13
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör årsredovisning för 2022
  Läs mer
 • 2023-03-29
  Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2023-03-27
  Sensor Alarm tecknar återförsäljaravtal till ett ordervärde på 5,7 MSEK
  Läs mer
 • 2023-02-24
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2022.
  Läs mer
 • 2023-01-02
  Sensor Alarm Norden AB (publ):s riktade emission slutförd
  Läs mer
 • 2022-12-16
  Styrelsen i Sensor Alarm beslutar om riktad nyemission
  Läs mer
 • 2022-12-15
  Sensor Alarm Norden AB (publ):s riktade emissioner slutförda
  Läs mer
 • 2022-11-28
  RÄTTELSE: Teckningskurs fastställd till 0,24 kronor per aktie
  Läs mer
 • 2022-11-25
  Teckningskurs fastställd till 0,24 kronor per aktie
  Läs mer
 • 2022-11-25
  Kommuniké från extra bolagsstämma 25 november 2022
  Läs mer
 • 2022-11-01
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2022.
  Läs mer
 • 2022-10-25
  KALLELSE TILL extra bolagsSTÄMMA I sensor alarm norden AB (publ)
  Läs mer
 • 2022-10-25
  RÄTTELSE: Sensor Alarm AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor
  Läs mer
 • 2022-10-25
  Sensor Alarm AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor
  Läs mer
 • 2022-09-16
  Sensor Alarm Norden AB meddelar utfall i optionsinlösen
  Läs mer
 • 2022-09-09
  Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 12 september 2022
  Läs mer
 • 2022-09-07
  Market Notice 145/22– Last day of trading in Sensor Alarm AB’s subscription option (SELARM TO 1)
  Läs mer
 • 2022-08-31
  Idag inleds nyttjandeperioden för Sensor Alarm Norden AB:s teckningsoptioner av serie TO 1
  Läs mer
 • 2022-08-30
  Teckningskursen för Sensor Alarm Norden AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 fastställs till 0,45 SEK
  Läs mer
 • 2022-08-23
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2022.
  Läs mer
 • 2022-08-12
  Rättelse avseende lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO 1
  Läs mer
 • 2022-08-01
  Avtal med Sedermera om likviditetsgaranti upphör
  Läs mer
 • 2022-06-23
  Sensor Alarm tecknar nytt samarbetsavtal med SCR Svensk Camping
  Läs mer
 • 2022-06-16
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Dalakraft
  Läs mer
 • 2022-05-10
  Market Notice 71/22 Information regarding Sensor Alarm Norden AB’s subscription options
  Läs mer
 • 2022-05-09
  Market Notice 68/22 - Last day of trading in Sensor Alarm AB’s BTU
  Läs mer
 • 2022-05-09
  Sensor Alarm Norden AB: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1
  Läs mer
 • 2022-05-05
  Sensor Alarm i samarbete med GetCamping
  Läs mer
 • 2022-05-04
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022
  Läs mer
 • 2022-04-27
  Kommuniké från årsstämma 2022 i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2022-04-27
  Sensors Alarm tecknar avtal med Intelligent Brands
  Läs mer
 • 2022-04-22
  Nytt samarbete för Sensors Alarm smarta Campinglarm
  Läs mer
 • 2022-04-20
  Rättelse: Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units
  Läs mer
 • 2022-04-19
  Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units
  Läs mer
 • 2022-04-13
  Jonas Ekwall ny CFO på Sensor Alarm
  Läs mer
 • 2022-04-13
  Nytt samarbete för Sensors Alarm smarta Campinglarm
  Läs mer
 • 2022-04-12
  Sensor Alarm i samarbete med byggföretag i Norge
  Läs mer
 • 2022-04-06
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör årsredovisning för 2021
  Läs mer
 • 2022-03-31
  Brandlarm är hett
  Läs mer
 • 2022-03-30
  Idag inleds teckningsperioden i Sensor Alarm Norden AB:s företrädesemission
  Läs mer
 • 2022-03-25
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission
  Läs mer
 • 2022-03-25
  Kallelse till årsstämma i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2022-03-22
  Market Notice 33/22 – Information regarding the rights issue from Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2022-03-09
  Styrelsen i Sensor Alarm har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK
  Läs mer
 • 2022-02-28
  Kommuniké från extra bolagsstämma i Sensor Alarm Norden AB den 28 februari 2022
  Läs mer
 • 2022-02-24
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021
  Läs mer
 • 2022-02-21
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Elkapsling
  Läs mer
 • 2022-02-16
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Caravan Club
  Läs mer
 • 2022-02-10
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med m.nu
  Läs mer
 • 2022-02-09
  Kallelse till extra bolagsstämma i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2022-02-09
  Rättelse: Styrelsen i Sensor Alarm föreslår beslut om företrädesemission för marknadslansering på den nordiska marknaden
  Läs mer
 • 2022-02-09
  Styrelsen i Sensor Alarm föreslår beslut om företrädesemission för marknadslansering på den nordiska marknaden
  Läs mer
 • 2022-01-19
  Rättelse: Sensor Alarm Norden AB utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie
  Läs mer
 • 2022-01-19
  Sensor Alarm Norden AB utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie
  Läs mer
 • 2021-11-25
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021
  Läs mer
 • 2021-10-26
  Sensor Alarm lanserar i Norge
  Läs mer
 • 2021-10-04
  Sensor Alarm lanserar Personlarm
  Läs mer
 • 2021-09-30
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Svensk Bilsport
  Läs mer
 • 2021-08-31
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021
  Läs mer
 • 2021-06-17
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Compricer
  Läs mer
 • 2021-06-15
  Flaggningsmeddelande i Sensor Alarm Norden AB
  Läs mer
 • 2021-05-28
  Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021
  Läs mer
 • 2021-05-04
  Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med Norsk Bedrift AS
  Läs mer
 • 2021-04-23
  Idag inleds handeln i Sensor Alarm Norden AB:s aktier på Spotlight Stock Market
  Läs mer
 • 2021-04-20
  Inbjudan till noteringsceremoni på Spotlight Stock Market
  Läs mer
 • 2021-04-20
  Market Notice 85/21 – Sensor Alarm Norden AB will be listed on Spotlight Stock Market on April 23, 2021
  Läs mer
 • 2021-04-09
  Rättelse: Sensor Alarms nyemission inför notering övertecknades
  Läs mer
 • 2021-04-09
  Sensor Alarms nyemission inför notering övertecknades
  Läs mer
 • 2021-03-24
  Idag inleds teckningstiden i Sensor Alarm Norden AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market
  Läs mer
 • 2021-03-23
  Sensor Alarm Norden AB godkänns för notering och offentliggör memorandum
  Läs mer
 • 2021-03-23
  Sensor Alarm Norden AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market
  Läs mer
 • Se fler nyheter

Loading...