Investor relations/Aktien

Aktien

Sensor Alarms aktie är upptagen för handel på Spotlight Stockmarket. Aktiekapitalet uppgick per den 8 maj 2022 till 1 540 504 kr fördelat på 15 405 040 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Sensor Alarm B
ISIN: SE0015657663
Kortnamn: SELARM

Loading...