Investor relations/Aktien

Aktien & Bolagstämma

Sensor Alarms aktie är upptagen för handel på Spotlight Stockmarket. Aktiekapitalet uppgick per den 24 februari 2023 till 5 245 010 kr fördelat på 52 450 108 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Sensor Alarm B
ISIN: SE0015657663
Kortnamn: SELARM

Loading...