Investor relations/Aktien

Aktien

Sensor Alarms aktie är upptagen för handel på Spotlight Stockmarket. Aktiekapitalet uppgick per den 22 april 2021 till 813 250 kr fördelat på 8 132 500 aktier. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Sensor Alarm B
ISIN: SE0015657663
Kortnamn: SELARM

Loading...