Ett smart larm för ditt hem

Med Sensor Alarm får du en modern och smart larmlösning som skyddar din bostad mot inbrott, brand, vattenläckage, strömavbrott och kraftiga temperaturförändringar. I din larmapp ingår  också personlarm, digital grannsamverkan samt brottsbevakning som tjänster, vilka ger dig extra trygghet i form av ett förebyggande skydd. Vår larmcentral är bemannad dygnet runt alla dagar i veckan med tillkopplade vaktbolag runt om i hela Sverige som snabbt är på plats om något inträffar. Du väljer själv om du vill ansluta dig till larmcentral och väktartjänster och/eller använda din digitala grannsamverkan där dina grannar notifieras när larm går hos dig. Sensor Alarm tar ca 15 minuter att installera, är ständigt uppkopplat mot 4G nätet och kan lätt tas med om du flyttar.

Styr allt med mobilen

Du larmar på och av med din mobil och lägger enkelt till familjemedlemmar i vår smarta app. Du kan alltid se vem som larmat på eller av och bestämma till vem eller vilka larmet ska gå om det utlöses. I appen kan du även i förebyggande syfte ta del av notiser om brott som begås i ditt område, skicka notiser till grannar om ditt larm utlöses samt aktivera ett personlarm om du eller någon i familjen skulle hamna i en trängd situation. I appen kan du också övervaka att ditt hem håller önskvärd temperatur och få notiser om det blir för varmt eller kallt.

Ett modernt hemlarm byggt på smart svensk teknik

  • Huvudenhet
  • Digital grannsamverkan
  • Siren
  • Lufttrycksensor
  • Rörelsesensor
  • Brandvarnare
  • Temperaturlarm
  • Strömavbrottslarm
  • Personlarm
  • Vattenlarm

Inbrottslarm

Larmenheten innehåller smarta sensorer som bland annat mäter av husets lufttryck och reagerar direkt om en dörr eller ett fönster bryts upp eller krossas. Tillsammans med rörelsesensorn ger detta ett extra starkt inbrottsskydd. Vid inbrott får du direkt meddelande om detta samt telefonsamtal om att ett larm har utlösts.

Temperaturlarm

Om temperaturen i din lokal skulle gå under eller över de gränsvärden du ställt in i Appen, kommer du direkt att få ett meddelande om detta så att du kan vidta åtgärd innan skada uppstår.

Brandlarm

Larmenheten är trådlöst kopplad till din eller dina brandvarnare och meddelar utvalda personer samt larmcentral vid rökutveckling. Brandlarmet är alltid aktivt.

Vattenlarm

Med en eller flera vattensensorer som är trådlöst kopplade till larmenheten kan du förebygga vattenskador. Vattensensorn placeras exempelvis i köket vid avloppet och vid ett läckage får du direkt meddelande om detta i telefonen och kan förhindra omfattande vattenskada.

Strömavbrottslarm

Om strömmen går blir du meddelad genom sms och notis i appen och när strömmen återkommer blir du åter meddelad. Larmenheten har ett eget batteri och fungerar även vid strömavbrott.

Personlarm

I en trängd situation kan du eller vem som helst i familjen använda tjänsten personlarm som finns i appen. Vid aktivering går larm till de personer man kopplat till tjänsten som sen kan välja vidare åtgärd. Tjänsten använder sig av positioneringsdata som varje minut skickar koordinater, kartbild och batteristatus på telefonen till de personer som är anslutna till personlarmet.

Digital grannsamverkan

Med Digital Grannsamverkan kan du skapa ett nätverk av grannar och vänner som är kopplade till ditt larm för att snabbt få hjälp vid behov. När ett larm går får dina grannar helt enkelt en notis i sin telefon, så att de kan kolla om du behöver assistans.

SensorAppen är hjärtat i ditt larm

Med SensorAppen kan du enkelt styra och hantera allt kopplat till ditt larm med din mobiltelefon. Via en enkel meny kan du anpassa funktioner och skydd att så det passar din bostad. I SensorAppen får du också tillgång till tjänsterna Personlarm, Brottsbevakning och Digital Grannsamverkan som ger dig ytterligare trygghet i din vardag.

Ett modernt larm byggt på smart svensk teknik

Sensor Alarm är en flexibel larmlösning med många användningsområden som tar 15 minuter att installera, styrs via mobilen och är ständigt uppkopplat via 4G nätet. Det är en smart säkerhetslösning med både hårda och mjuka delar skräddarsydda för att skapa en tryggare vardag.

Inbrottslarm
Brandlarm
Temperaturlarm
Vattenlarm
Personlarm
Strömavbrott
Grannsamverkan
Brottsbevakning
Loading...