Ett smart larm för obevakade & otillgängliga utrymmen

Behöver man skydda skåp, bodar, containers eller andra obevakade otillgängliga utrymmen är Sensor Alarm ett bra alternativ. Genom larmets inbyggda och konstanta  uppkoppling mot 4G nätet med inbyggd antennförstärkning och mobil övervakning lämpar sig larmet utmärkt för exempelvis fiberskåp, vindkraftverk eller liknande som inte har fysisk personal på plats. Larmet fungerar geografiskt i hela Europa och kan med fördel också användas i fraktsammanhang då larmet enkelt kan flyttas från en plats till en annan.  Larmet ger ett komplett skalskydd på 15 minuter och skyddar mot brand, vattenläckage, strömavbrott samt kraftiga temperaturförändringar.

Styr allt med mobilen

Man larmar på och av  med mobilen och lägger enkelt till personal och ger dem rättigheter i Sensor Alarms smarta app. Man kan alltid se vem som larmat på eller av och bestämma till vem eller vilka larmet ska gå om det utlöses. I appen kan man också övervaka att utrymmet håller önskvärd temperatur och få notiser om det blir för varmt eller kallt.

Ett modernt industrilarm byggt på smart svensk teknik

  • Huvudenhet
  • Rörelsesensor
  • Brandvarnare
  • Vattensensor
  • Antennförstärkare

Inbrottslarm

Larmenheten är trådlöst kopplad till en eller flera rörelsesensorer som placeras på lämplig plats i skåpet. När man larmat på och rörelse förekommer får man direkt meddelande om detta samt telefonsamtal om att ett larm har utlösts.

Temperaturlarm

Om temperaturen i utrymmet skulle gå över de gränsvärden man ställt in i appen, kommer man direkt att få ett meddelande om detta så att man kan åtgärda detta innan skada uppstår.

Brandlarm

Larmenheten är trådlöst kopplad till brandvarnarna och meddelar utvalda larmkontakter via sms, notis i appen och per telefon vid rökutveckling. Brandlarmet är alltid aktivt.

Vattenlarm

Med en eller flera vattensensorer som är trådlöst kopplade till larmenheten kan man förebygga vattenskador. Vid ett läckage får du direkt meddelande om detta via sms, notis i appen samt per telefon och kan förhindra omfattande vattenskada.

Strömavbrottslarm

Om strömmen går blir du meddelad genom sms och notis i appen och när strömmen återkommer blir du åter meddelad. Larmenheten har ett eget batteri och fungerar även vid strömavbrott.

Personlarm

Servicetekniker eller liknande  som arbetar i otillgängliga områden kan använda tjänsten personlarm som finns i appen om man skulle hamna i trångmål och behöver hjälp. Vid aktivering går larm till de personer man kopplat till tjänsten som sen kan välja vidare åtgärd. Tjänsten använder sig av positioneringsdata som varje minut skickar koordinater, kartbild och batteristatus på telefonen till de personer som är anslutna till personlarmet

Digital grannsamverkan

Med Digital Grannsamverkan kan du skapa ett nätverk av grannar och vänner som är kopplade till ditt larm för att snabbt få hjälp vid behov. När ett larm går får dina grannar helt enkelt en notis i sin telefon, så att de kan kolla om du behöver assistans.

SensorAppen är hjärtat i ditt larm

Med SensorAppen kan du enkelt styra och hantera allt kopplat till ditt larm med din mobiltelefon. Via en enkel meny kan du anpassa funktioner och skydd att så det passar din bostad. I SensorAppen får du också tillgång till tjänsterna Personlarm, Brottsbevakning och Digital Grannsamverkan som ger dig ytterligare trygghet i din vardag.

Ett modernt larm byggt på smart svensk teknik

Sensor Alarm är en flexibel larmlösning med många användningsområden som tar 15 minuter att installera, styra via mobilen och är ständig uppkopplad via 4G nätet. Det är en smart säkerhetslösning med både hårda och mjuka delar skräddarsydda för att skapa en tryggare vardag.

Inbrottslarm
Brandlarm
Temperaturlarm
Vattenlarm
Personlarm
Strömavbrott
Grannsamverkan
Brottsbevakning
Loading...