Investor relations/Ledning

Ledning

 

Martin Norsebäck
VD

Martin Norsebäck, född 1979, är VD och medgrundare av Sensor Alarm. Norsebäck har en bakgrund från olika management roller inom finans- och försäkringsbranschen, däribland Moderna Försäkringar och Vardia.

Mia Lekberg
vVD

Mia Lekberg född 1973, lång erfarenhet av företagsledning och tillväxt med fokus på sälj och marknad. Bakgrund från bland annat Adra Match, Schibstedbolaget Kundkraft samt GE Money Bank.

Jonas Ekwall
CFO

Jonas Ekwall, född 1984, har en lång erfarenhet inom redovisning och finansiell rapportering. Bakgrund från bland annat KPMG där han arbetat som revisor med fokus på stora bolag på den noterade marknaden.

Loading...