Investor relations/Ledning

Ledning

 

Jonas Liedberg
VD

Jonas Liedberg, född 1966, är VD för Sensor Alarm. Jonas är civilingenjör med en gedigen IT bakgrund som byggt upp och utvecklat flera verksamheter och kommer närmast från egen verksamhet där han arbetat med affärsutveckling och projektledning.

Jonas Ekwall
CFO

Jonas Ekwall, född 1984, har en lång erfarenhet inom redovisning och finansiell rapportering. Bakgrund från bland annat KPMG där han arbetat som revisor med fokus på stora bolag på den noterade marknaden.

Loading...