En larmenhet för hela huset

Sensor Alarm har en unik och smart larmteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Med endast en smart larmenhet skyddar du din bostad mot inbrott, brand, strömavbrott och kraftiga temperaturförändringar. Dessutom får du också funktioner som Personlarm, Digital Grannsamverkan samt Brottsbevakning som tjänster via SensorAppen. Larmenheten ansluts till ett vägguttag av dig varpå du laddar ner SensorAppen och genomgår ett 15 minuters samtal med vår kundservice. Efter detta är larmet installerat och klart för användning.

Styr med mobilen

Du sätter på och stänger av larmet med din mobil och naturligtvis kan du lägga till andra personer som kan styra larmet via sina mobiler. Den som står som administratör för larmet kan även göra andra inställningar och lägga till vilka grannar som ska få meddelande om att det gått ett larm.

Ingen installation behövs

Du kan placera larmenheten på valfritt ställe och sen ansluta den till ett vägguttag. Enheten kopplas sen upp mot Tele2 eller Telias mobilnät samt till Sensor Alarms övervakningssystem. Du behöver ingen Wifi eller lokal internetuppkoppling.

Vad händer när larmet går?

1. Om larmet går har du 40 sekunder på dig att stänga av larmet i Appen eller med din larmbricka.

2. Om larmet inte stängs av börjar det tjuta samtidigt som alla med familjestatus i appen får en notis om larmet. Ni har då 2 minuter på er att antingen markera det som falsklarm eller vidta åtgärd.

3. Om du inte agerat på larmet efter 2 minuter skickas ett larmmeddelande till ditt nätverk av grannar samt väktare om du valt detta.

Ett heltäckande skydd

Med en enda larmenhet får du ett komplett skydd som täcker alla dörrar och fönster, samt
reagerar på brandvarnare och temperaturförändringar.

Inbrottslarm

Larmenheten består av olika smarta sensorer som bland annat mäter av husets lufttryck och reagerar direkt om en dörr eller ett fönster bryts upp eller krossas.

Läs mer

Brandlarm

Larmenheten kopplas automatiskt till dina befintliga brandvarnare och meddelar dig, grannätverket och väktare vid rökutveckling. Brandlarmet är alltid aktivt vilket ger dig ett extra skydd om natten.

Läs mer

Strömavbrottslarm

Om strömmen går blir du meddelad genom sms och notis i Appen och när strömmen återkommer blir du åter meddelad. Larmenheten har ett eget batteri och fungerar även vid strömavbrott.

Läs mer

Temperaturlarm

Om temperaturen i ditt hus skulle gå under eller över de gränsvärden du ställt in i Appen, kommer du direkt få ett meddelande om detta, så att du kan åtgärda detta innan skada uppstår.

Läs mer

Sensorappen – kontrollpanel, grannsamverkan och mycket mer

Med SensorAppen kan du enkelt styra och hantera allt kopplat till ditt larm med din mobiltelefon. Via en enkel meny kan du anpassa funktioner och skydd att så det passar din bostad.

I SensorAppen får du också tillgång till tjänsterna Personlarm, Brottsbevakning och Digital Grannsamverkan som ger dig ytterligare trygghet i din vardag. Utanför hemmet kan du med en knapptryckning skicka ett personlarm om du behöver hjälp. Tjänsten använder sig av positioneringsdata vilket innebär att den och de personer som är kopplade till tjänsten alltid vet din position.

Brottsbevakningen håller dig uppdaterad kring inrapporterade brott i din närmiljö och med Digital Grannsamverkan kan du skapa ett nätverk av grannar och vänner som är kopplade till ditt larm för att snabbt få hjälp vid behov.

Perfekt om du har husdjur hemma

Larmenheten har en inställning för husdjursanpassning. Denna inställning gör att du får ett tyst hemlarm. Det tysta larmet går till dig, grannar och till väktare och din katt eller hund slipper risken för hörselskador och trauma.

Larmet går inte att sabotera

Det går inte att avbryta larmet genom att slå sönder eller störa ut larmenheten – så fort larmet går skickas ett larmmeddelande via GSM-nätet. Larmenheten har också ett uppladdningsbart batteri som aldrig behöver bytas.  Om strömmen bryts till huset kopplas larmet upp mot sitt batteri.

Ett miljövänligt larm

Vi tänker miljövänligt och tillverkar därför våra produkter i Sverige för att slippa de påfrestningar på miljön som långa transporter innebär. De flesta delar är återvinningsbara och om du inte vill ha larmenheten kvar skickar du den till oss för återvinning.

Loading...