Så fungerar det

Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter många av de tidskrävande och dyra momenten och produkterna som traditionella larmsystem bygger på. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom industrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas. Larmet innehåller också flera andra smarta funktioner som exempelvis, brandlarm, temperaturlarm, larm vid strömavbrott, digital grannsamverkan samt brottsbevakning.

Ingen installation behövs
 1. Larmenheten behöver inte monteras mot en vägg, utan kan enkelt placeras på t ex hallbordet. Koppla därefter in larmenhetens strömadapter till ett el-uttag och slå på larmets strömbrytare.
 2. När enheten är igång kopplas den med automatik upp till Telias 2G-master (samma system som sjukvården och försvaret använder) samt till Sensors larmövervakningssystem. Du behöver inte ha internetuppkoppling.
 1. Larmenheten innehåller en smart ljudsensor som per automatik reagerar på alla brandvarnares larmljud. Placera därför larmenheten inom 7 meter från din befintliga brandvarnare så har du ett komplett brandskydd utan installation.
 2. Hemlarm är färdigt för att användas. Larmenheten innehåller smart lufttrycksteknik och skyddar nu alla dina dörrar och fönster. Larmet kan slås på och av med både appen och med larmbricka. Larmbrickorna är förinstallerade vid leverans.
Vad händer när larmet går?
 1. När larmet går har du upp till 40 sekunder på dig (beroende på vald larminställning) att stänga av larmet i appen eller med din larmbricka.
 2. Om larmet inte stängts av börjar det tjuta med 105 db. Samtidigt sker en uppringning samt meddelande skickas ut till alla som har familjestatus för larmet. Ni har då 2 minuter på dig att göra följande val:
  1. Skicka väktare (om du har väktartjänst)
  2. Ring 112
  3. Ring granne
  4. Falsklarm
 1. Om du inte har gjort något val inom 2 minuter meddelas ditt nätverk av grannar samt väktare om du har den tjänsten.
 2. Vid strömavbrott skickas endast ett meddelande i appen till ditt nätverk av grannar. Varningar för felaktig temperatur och batteribyte går bara till de med familjestatus.

Se vår film om hur larmet fungerar 01:05

 • Krävs inga installationer
 • 30 dagar prova på - utan kostnad
 • Larm för inbrott, brand & strömavbrott
 • Fria väktarutryckningar för 20 kr/mån

189kr/mån

Larm vid inbrott

Sensor Alarms larmenhet larmar alla dörrar och fönster

En byggnad som har alla dörrar och fönster stängda skapar med automatik ett konstant lufttryck vilket är starkare än lufttrycket på utsidan av huset. För att bryta lufttrycket behöver man öppna en dörr eller fönster.

Sensor Alarms larmenhet är uppbyggd på avancerade sensorer som mäter av husets lufttryck och reagerar direkt om dörr eller fönster bryts upp eller krossas. Tekniken har funnits länge inom industrin och Sensor Alarm har vidareutvecklat tekniken till att verka som larmskydd för bostadshus.

Alla hus ser olika ut gällande storlek och ventilationer vilket kan påverka lufttryckets nivå. Därför har Sensor Alarms larmenhet 9 olika nivåer på lufttryck för att ge kunderna möjlighet att hitta den perfekta nivån på sitt hus.

Digital grannsamverkan – effektivt skydd

Enligt statistik från BRÅ anmäldes det under 2017 omkring 22 600 bostadsinbrott i Sverige. Det är en ökning med 3 % från året innan. Inbrottstjuvar gillar att jobba ostört och de gäller att se att de inte kan få göra detta. I Sensor Alarms plattform finns en digital grannsamverkan som ett stöd för att grannar ska kunna hjälpa varandra att förhindra att inbrotten fullföljs men också till snabb hjälp vid en bostadsbrand. Grannsamverkan är det absolut effektivaste sättet att hålla borta inbrottstjuvar och i Sensor Alarms App kan man enkelt lägga till sin granne till hemlarmet. Då får grannen sms om något händer i ditt hus och kan då tända sina ljus i sitt hus. Det räcker för att en inbrottstjuv ska förstå att den har blivit upptäckt och den kommer då att lämna platsen.Ett säkert och sabotagefritt hemlarm

Senor Alarms larmenhet kan inte manipuleras genom att bryta strömmen eller hindras på annat sätt till att larma vid inbrott. Larmenheten har en konstant uppkoppling till Telia och till ett eget utvecklat larmövervakningssystem. Vi inbrott i en bostad bryts lufttrycket vilket omedelbart skickar en larmsignal till larmövervakningssystemet. Därefter väntar systemet på att få en avaktiveringssignal som enbart kan skickas av kunden genom App med pinkod eller genom larmbricka som har högsta säkerhetsklassen. Om ingen avvakivering skickas larmas kunden, grannar och väktare (för de som valt väktartjänst). Det innebär att man inte kan förhindra larmet genom att gå in och skada larmenheten eller att försöka störa ut dess signal. Om någon stänger av strömmen till huset, i syfte att slå ut larmsystemet, kopplar larmet på sitt uppladdningsbara batteri som klarar 30 timmar. Alla larmfunktioner fungerar som vanligt under dessa 30 timmar. Kunden blir meddelad om strömavbrottet i både App och genom sms.

Brandlarm

Sensor Alarms larmenhet larmar oavsett om larmet är på eller av

Ett bra och tryggt brandskydd ska inte vara dyrt. Vi vill både värna om miljön samt din plånbok och vill därför att du använder dinabefintliga brandvarnare. Allt som du behöver göra är att placera din brandvarnare inom 7 meter från Sensor Alarms larmenhet så har du ett komplett rökskydd som larmar till dig, dina grannar och till väktare. Vår larmenhet är skapad för att höra andra larmenheter. Din larmenhet från Sensor Alarm behöver inte vara pålarmad för att larmet ska fungera och skicka larmmeddelande vidare. Detta ger dig ett extra skydd om natten.

Var försiktig

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer. Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror.
Av de runt 20 000–25 000 bostadsbränder som årligen inträffar i Sverige görs räddningsinsatser på drygt 6 000 bostadsbränder per år, enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 • Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får igång spisen av misstag.
 • Eld i eldstad: Den vanligaste orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis. Soteld uppstår.
 • Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning för en hel del bränder i hemmet.
 • Levande ljus: I synnerhet under den mörka årstiden.
 • Elektriska apparater: Tv-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.
Strömavbrottslarm

30 timmar backup vid strömavbrott

Vid strömavbrott eller strömsabotage (inbrottsförsök) kommer Sensor Alarms enhet att automatiskt kopplas över till ett uppladdningsbart batteri. Batteriet klarar att hålla enheten aktiverad i 30 timmar och larmenhetens funktioner fungerarsom vanligt under denna period. När strömmen går blir du meddelad genom sms och notis i appen och när strömmen återkommer blir du åter meddelad.Batteriet laddar upp sig själv när strömmen återkommer.

Var försiktig

Tänk på att vid vintertid att snabbt åtgärda ett strömavbrott. Vid kalla vintrar arbetar VVS-branschen för högtryck för att ta hand om alla sönderfrysta ledningar. Vattenskador kostar fastighetsägarna och försäkringsbolagen cirka 100 miljoner kronor varje vecka. Ett strömavbrott kan också förstöra allt som du har i frys och kyl om du inte åtgärdar problemet inom kort. Om du är bortrest, och du får ett strömavbrottsmeddelande från ditt hus eller din sommarstuga, bör du redan efter 12 – 24 timmar kontakta en granne eller elektriker för att återställa strömmen.

Digital grannsamverkan

Grannsamverkan är det mest effektiva skyddet mot brott

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som Brå tagit fram, visat sig kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 26 procent. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.
Sensor Alarm har därför byggt in en digital grannsamverkan i Appen vilket gör att man kan koppla ihop upp till 7 st grannhushåll till larmenheten. När inbrottslarmet eller röklarmet går meddelas även grannarna. Att koppla ihop en granne är enklet och du gör det genom en knapptryckning i Appen. Din granne blir meddelad om att de numera finns i din digitala grannsamverkan.

Sensor Alarm har därför byggt in en digital grannsamverkan i Appen vilket gör att man kan koppla ihop upp till 7 st grannhushåll till larmenheten. När inbrottslarmet eller röklarmet går meddelas även grannarna. Att koppla ihop en granne är enklet och du gör det genom en knapptryckning i Appen. Din granne blir meddelad om att de numera finns i din digitala grannsamverkan.

Brottsbevakning

Få kontroll på ditt område

Brottsbevakning i Sensor Alarms App är en tjänst som ska hjälpa dig och dina grannar att förbygga brott i ert område. Vi samlar in brottsrapporter, på ditt specifika postnummer, som polisen och media rapporterar om och presenterar dessa för dig i Appen. Syftet är att förvarna så att du, vid t.ex. semestertider, ska kunna förebygga ett brott i ditt hus genom att be någon bekant eller granne att tända upp lampor i ditt hus för att simulera att någon är hemma. Kanske är det du som hjälper din granne med detta. En inbrottsvåg drabbar många hus i samma område och det vill vi förebygga.

Spara värdesaker

Få maximal ersättning vid skada

Vid inbrott, brand eller vid borttappade ägodelar blir man oftast av med sina mest käraste värdesaker som t.ex. hemelektronik, mobiltelefoner, datorer och cyklar. För att få ersättning från ditt försäkringsbolag underlättar det om du har bild och kvitto på det som du söker ersättning för.

I Sensor Alarms app har du tillgång till tjänsten ”Mina värdesaker”. Dina bilder sparas i vårt krypterade säkerhetsmoln och är dessutom extra skyddade genom av dig vald pinkod. Det är enbart du och dina familjemedlemmar som kan se, göra förändringar och dela bilder. Om skadan sker finns det en ”dela-knapp” som gör att du på en sekund kan skicka över bilder och kvitton till försäkringsbolagets skadereglerare. Detta ger dig möjlighet till mycket högre ersättning.

Ett säkert larm – även för husdjur och miljön!

Husdjursanpassad

Hemlarmet har en inställning för husdjursanpassning. Denna inställning gör att du får ett tyst hemlarm. Det tysta larmet går till dig, grannar och till väktare och din katt eller hund slipper risken för hörselskador.

En säker produkt

Det går inte att avbryta larmet genom att slå sönder eller störa ut larmenheten – så fort lufttrycket ändras skickas ett larmkommando via GSM-nätet.

Larmenheten har ett uppladdningsbart batteri som aldrig behöver bytas. Om strömmen bryts till huset kopplas larmet upp mot sina batterier.

Miljö

Vi tänker miljövänligt och tillverkar därför våra produkter i Sverige för att slippa de påfrestningar på miljön som långa transporter innebär. De flesta delar är återvinningsbara och om du inte vill ha larmenheten kvar skickar du den till oss för återvinning.

 • Krävs inga installationer
 • 30 dagar prova på - utan kostnad
 • Larm för inbrott, brand & strömavbrott
 • Fria väktarutryckningar för 20 kr/mån

189kr/mån