Ett modernt larm byggt på smart svensk teknik

Tack vare en smart larmsensor och nytänkande tekniska lösningar kan du nu få ett heltäckande och tryggt hemlarm som du installerar själv på 5 minuter och styr enkelt via mobilen. Vid inbrott eller brand får du direkt ett larm i din mobil och om du inte själv kan agera meddelas även grannarna i ditt nätverk. Du får snabbt hjälp av de som bor närmast och kan se om polis eller brandkår behövs.

Inbrottslarm

Sensor Alarm larmar hela huset med en enhet!

En byggnad som har alla dörrar och fönster stängda skapar per automatik ettkonstant lufttryck vilket är starkare än lufttrycket på utsidan av huset. För att brytalufttrycket behöver man öppna en dörr eller fönster.Sensor Alarms larmenhet består av avancerade sensorer som mäter av husetslufttryck och reagerar direkt om dörr eller fönster bryts upp eller krossas. Alla hus serolika ut gällande storlek och ventilationer vilket kan påverka lufttryckets nivå. Därförhar vår larmenhet olika nivåer på lufttryck för att du ska hitta den perfekta nivån förditt hus. Det tar bara några minuter innan du har ett komplett skalskydd för hela ditthus och utan helt installation. 

Ett säkert hemlarm

Senor Alarms larmenhet kan inte manipuleras genom att bryta strömmen eller hindras på annat sätt till att larma vid inbrott. Larmenheten har en konstant uppkoppling till Telia och Tele2 samt till Sensor Alarms larmövervakningssystem.

Vid inbrott i en bostad bryts lufttrycket vilket omedelbart skickar en larmsignal till larmövervakningssystemet. Därefter väntar systemet på att få en avaktiveringssignal som enbart kan skickas av kunden genom SensorAppen med pinkod eller med vår larmbricka med högsta säkerhetsklassning. Om ingen avvakivering skickas larmas kunden, grannar och väktare (för de som valt väktartjänst). Det innebär att man inte kan förhindra larmet genom att gå in och skada larmenheten eller att försöka störa ut dess signal. Om någon stänger av strömmen till huset, i syfte att slå ut larmsystemet, kopplar larmet på sitt uppladdningsbara batteri som klarar 30 timmar. Alla larmfunktioner fungerar som vanligt under dessa 30 timmar. Du blir meddelad om strömavbrottet i både SensorAppen och genom sms.

Brandlarm

Ett smart brandlarm

Vår smarta larmenhet sparar både pengar för dig samt värnar om miljön då den kopplar upp sig till dina redan befintliga brandvarnare. I samband med att du startar gång larmenheten söker den efter dina brandvarnare och verifierar när de olika enheterna är sammankopplade. Din larmenhet behöver inte vara pålarmad för att larmet ska fungera och skicka larmmeddelande vidare vid rök- eller brandutveckling. Detta ger dig ett extra skydd om natten.

Var försiktig

Årligen inträffar runt 20 000–25 000 bostadsbränder i Sverige och totalt omkommer cirka 100 personer. Glömd spis är den i särklass vanligaste brandorsaken – inte levande ljus, som de flesta tror. Av de bostadsbränder som årligen inträffar görs räddningsinsatser på drygt 6 000 bostadsbränder per år, enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vanliga orsaker till bostadsbränder är:

  • Spisen: Man glömmer mat på plattan eller man får igång spisen av misstag.
  • Eld i eldstad: Den vanligaste orsaken är att man eldar i kamin eller öppen spis.
    Soteld uppstår.
  • Rökning: Än idag står rökning och framför allt sängrökning för en hel del bränder i hemmet.
  • Levande ljus: I synnerhet under den mörka årstiden.
  • Elektriska apparater: Tv-apparater, tvättmaskiner, torktumlare och frysar.

Strömavbrottslarm

30 timmar backup vid strömavbrott

Vid strömavbrott eller strömsabotage (inbrottsförsök) kommer Sensor Alarms enhet att automatiskt kopplas över till ett uppladdningsbart batteri. Batteriet klarar att hålla enheten aktiverad i 30 timmar och funktionerna fungerar som vanligt under denna period. När strömmen går blir du meddelad genom sms och notis i SensorAppen och när strömmen återkommer blir du meddelad om det.Batteriet laddar upp sig själv när strömmen återkommer.

Bra att tänka på

Tänk på att vid vintertid snabbt åtgärda ett strömavbrott. Vid kalla vintrar arbetar VVS-branschen för högtryck för att ta hand om alla sönderfrysta ledningar. Vattenskador kostar fastighetsägarna och försäkringsbolagen cirka 100 miljoner kronor varje vecka. Ett strömavbrott kan också förstöra allt som du har i frys och kyl om du inte åtgärdar problemet snabbt. Om du är bortrest och får ett strömavbrottsmeddelande från ditt hus eller din sommarstuga, bör du redan efter 12– 24 timmar kontakta en granne eller elektriker för att återställa strömmen.

Temperaturlarm

Ett extra skydd

I vår smarta larmenhet får du även med ett temperaturlarm där du kan ställa in och övervaka temperaturer i in bostad. Är du ofta på resande fot eller har ett fritidshus du inte är i stora delar av året är detta en extra trygghet. När temperaturer stiger eller sjunker hastigt kan det medföra stora skador på din bostad eller delar av den i form av brand- och frostskador, vattenläckor eller förstörd mat i kyl och frys.

Du ställer själv enkelt in mellan vilka temperaturer din bostad bör ligga via SensorAppen. Om temperaturen överstiger eller understigen dina förvalda temperaturer får du meddelande om detta via SensorAppen och sms. Du kan också välja att lägga till grannar som ska ta del av dina larm, kanske i ditt fritidshusområde, så att du kan få snabb hjälp om du själv inte är på plats.

Loading...