Slik fungerer det

Sensor Alarm gir deg den nye generasjonen boligalarm-teknologi. Boligalarmen er utviklet av svenske teknologiselskaper, og all produksjon skjer i Sverige. Alarmen er basert på avansert lufttrykksteknologi. Teknologien er ikke ny, den har lenge vært brukt i gruveindustrien. Smarte sensorer registrerer lufttrykket i en bygning og reagerer umiddelbart hvis trykket endres, noe som skjer hvis noen åpner eller bryter opp en dør, eller knuser et vindu. Hele huset ditt er derfor beskyttes av en enhet.

Ingen installasjon
 1. Alarmen trenger ikke å monteres mot en vegg, men kan for eksempel enkelt plasseres på bordet i gangen. Deretter kobler du alarmens strømadapter til en stikkontakt og slår på strømbryteren.
 2. Når enheten er i drift, kobles den automatisk til Telias 2G-master (det samme systemet som brukes av helsevesenet og forsvaret) samt til Sensors alarmsovervåkningssystem. Du trenger ikke å ha internettforbindelse.
 1. Alarmenheten inneholder en smart lydsensor som automatisk reagerer på alarmsignalene til alle brannvarslere. Plasser derfor alarmen innen 7 meter fra din eksisterende brannvarsler, og du vil ha komplett brannsikring uten installasjon.
 2. Boligalarmen er klar til bruk. Alarmenheten har smart lufttrykksteknologi og beskytter nå alle dører og vinduer. Alarmen kan slås av og på både i appen og med alarmbrikke. Alarmbrikkene er forhåndsinstallert ved levering.
Hva skjer når alarmen går?
 1. Når alarmen går, har du opptil 40 sekunder (avhengig av valgt alarminnstilling) på å slå av alarmen i appen eller med alarmbrikken.
 2. Hvis alarmen ikke blir slått av, begynner den å pipe med 105 db. Samtidig ringes du opp og en melding sendes til alle som har familiestatus for alarmen. Du har da to minutter på å ta følgende valg:
  1. Send sikkerhetsvakt (hvis du har vektertjeneste)
  2. Ring 112
  3. Ring nabo
  4. Falsk alarm
 1. Hvis du ikke har tatt et valg innen 2 minutter, vil nettverket ditt bli varslet av naboer og vekter tilkalt om du har aktivert den tjenesten.
 2. I tilfelle strømbrudd, er det kun en melding i appen som sendes til nettverket ditt av naboer. Varsler om feil temperatur og batteribytte varsles bare til personer med familiestatus.

Se vår film om hvordan alarmen fungerer 01:05

 • Krever ingen installasjon
 • 30 dager prøveperiode - uten kostnad
 • Alarm for innbrudd, brann og strømbrudd
 • Gratis vekterutrykning, 50 kr/mnd

189kr/mnd

Alarm innbrudd

Sensor Alarm overvåker alle dører og vinduer.

En bygning som har alle dører og vinduer lukket skaper automatisk et konstant lufttrykk som er større enn lufttrykket på utsiden av huset. For å bryte lufttrykket, må du åpne en dør eller et vindu.

Sensor Alarms alarmenhet er basert på avanserte sensorer som måler husets lufttrykk og reagerer direkte hvis en dør eller et vindu brytes opp eller åpnes. Teknologien ble utviklet av et svensk teknologiselskap og forskning/videreutvikling er utført av ingeniører i Sverige. Teknologien er ikke ny, den har lenge blitt brukt som varslingsbeskyttelse i den svenske gruveindustrien.

Alle hus er forskjellige i forhold til størrelse og ventilasjon som kan påvirke nivået av lufttrykk. Derfor har Sensor Alarms alarmenhet 9 forskjellige nivåer av lufttrykk for å la kundene finne det perfekte nivået for si.tt hjem.

Digitalt nabonettverk – effektiv beskyttelse

I følge statistikk fra BRÅ ble det rapportert om rundt 22 600 boliginnbrudd i 2017 i Sverige. Dette er en økning på 3% fra året før. Innbruddstyver liker å jobbe uforstyrret og det gjelder å forhindre nettopp dette. I Sensor Alarms plattform er det et digitalt nabonettverk der naboer enkelt kan hjelpe hverandre for å forhindre at innbruddet blir fullført, men også for å reagere raskt i tilfelle en husbrann. Nabonettverk er den desidert mest effektive måten å holde innbruddstyver unna på, og i Sensor Alarms App kan du enkelt legge naboen til boligalarmen. Da får naboen en sms hvis det skjer noe i huset ditt og kan deretter tenne lysene i sitt eget hus. Dette er nok for at innbruddstyver skal forstå de er oppdaget, og vil i de fleste tilfeller dra fra åstedet.En sikker og sabotasjefri boligalarm

Senor Alarms alarmenhet kan ikke manipuleres ved å avbryte strømmen eller på annen måte forhindre at alarmen går ved innbrudd. Alarmenheten har en konstant forbindelse til Telia og til en egen utviklet alarmovervåkingssystem. Ved innbrudd brytes lufttrykket, og et alarmsignal blir umiddelbart sendt til alarmovervåkingssystemet. Deretter venter systemet på å motta et deaktiveringssignal som bare kan sendes av kunden via App med en PIN-kode, eller via alarmbrikken som har den høyeste sikkerhetsklassen. Hvis det ikke sendes noen deaktivering, blir kunden, naboer og vektere varslet (for de som har valgt vekterstjeneste). Dette betyr at alarmen ikke kan forhindre at alarmen går ved å skade alarmenheten, eller på noen annen måte forstyrre signalet. Hvis noen slår av strømmen til huset, med det formål å slå av alarmsystemet, kobler alarmen på det ladbare batteriet som fungerer i 30 timer. Alle alarmfunksjoner fungerer som vanlig i løpet av disse 30 timene. Kunden blir varslet om strømbrudd i både App og via sms.

Brannalarm

Sensor Alarms alarmenhet varsler om alarmen er på eller av

En god og sikker brannsikring skal ikke være dyr. Vi ønsker å beskytte miljøet så vel som lommeboken din, og vil derfor at du kan bruke dine eksisterende brannvarslere. Alt du trenger å gjøre er å plassere brannvarsleren innen 7 meter fra Sensor Alarms alarmenhet slik at du har en komplett beskyttelse mot brann og røyk som varsler både deg, naboene og vektere. Vår alarm er laget slik at den kan høre signalene fra andre alarmenheter. Alarmen din fra Sensor Alarm trenger ikke å være skrudd på for at alarmen skal fungere og sende alarmmeldinger. Dette gir deg ekstra beskyttelse om natten.

 

Vær forsiktig

Hvert år forekommer rundt 20.000–25.000 boligbranner i Sverige og totalt dør cirka 100 mennesker i disse. Glemte plater på komfyren er den desidert vanligste brannårsaken – ikke stearinlys, slik de fleste tror. Av de rundt 20.000–25.000 boligbrannene som oppstår årlig i Sverige, gjøres redningsinnsats på drøyt 6.000 boligbranner per år, ifølge statistikk fra MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 • Komfyren: Du glemmer å slå av komfyren, eller du slår ved en feiltakelse på ovnen.
 • Peis/Kamin: Den vanligste årsaken er at du tenner i peisen eller kaminen. Pipebrann oppstår.
 • Røyking: Røyking og fremfor alt røyking på senga står fortsatt for mange branner i hjemmet.
 • Stearinlys: Spesielt under den mørke årstiden.
 • Elektriske apparater: Brann forårsakes av TV, vaskemaskin, tørketrommel og fryser.
Alarm ved strømbrudd

30 timer backup

Ved vanlig strømbrudd eller strømbrudd forårsaket av sabotasje (innbrudd) kobler vår alarm seg automatisk til et oppladbart batteri. Batteriet holder alarmenheten aktivert i 30 timer og funksjonene til alarmenheten fungerer som vanlig i denne perioden. Når strømmen går blir du varslet via sms i appen, og når strømmen kommer tilbake vil du bli varslet igjen. Batteriet lader seg selv når strømmen kommer tilbake.

 

Vær forsiktig

Husk på å reagere raskt ved strømbrudd om vinteren. I løpet av kalde vintre jobber VVS-bransjen på spreng for å fikse alle fryste rørledninger. Vannskader koster huseierne og forsikringsselskapene rundt 100 millioner kroner hver uke i Sverige. Et strømbrudd kan også ødelegge alt du har i fryseren hvis du ikke løser problemet fort. Hvis du er bortreist og du får melding om strømbrudd fra boligen eller hytta, bør du kontakte en nabo eller elektriker allerede etter 12 – 24 timer for å få gjenopprettet strømmen.

 

Digitalt nabosamarbeid

Nabonettverk er den mest effektive beskyttelsen mot lovbrudd

I følge en undersøkelse fra BRÅ har nabonettverk vist seg å kunne redusere lovbrudd med gjennomsnittlig 26 prosent, sammenlignet med tilsvarende nabolag der man ikke holder hverandres boliger under oppsikt. Et godt nabonettverk kan redusere en mengde hverdagskriminalitet som begås i boligområdet; innbrudd, hærverk og tyveri av biler, skade på eiendom og til og med visse lovbrudd mot personer. Sosial kontroll i nabolaget styrkes og en potensiell gjerningsmann har større risiko for å bli oppdaget.

Sensor Alarm har derfor innebygd et digitalt nabonettverk i appen, som lar deg koble opptil 7 nabohus til alarmen. Når innbruddsalarmen eller røykalarmen går, blir også naboene varslet. Det er enkelt å koble til en nabo, og du gjør det ved å trykke på en knapp i appen. Naboen din vil bli varslet om at de er lagt til i ditt digitale nabonettverk.

 

Lagre verdisaker

Få maksimal erstatning for skade

Ved innbrudd, brann eller tapt eiendom mister du vanligvis de mest dyrebare verdisakene dine; hjemmeelektronikk, mobiltelefoner, datamaskiner og sykler. Å få erstatning fra forsikringsselskapet ditt blir enklere hvis du har et bilde av det du søker erstatning for.

I Sensor Alarm-appen har du tilgang til tjenesten “Mine verdisaker”. Bildene dine er lagret i vår krypterte sikkerhetssky og er i tillegg beskyttet av din valgte PIN-kode. Bare du og familiemedlemmene dine kan se, gjøre endringer og dele bilder. Hvis skaden oppstår, har vi en “dele knapp” som lar deg sende bilder og kvitteringer til forsikringsselskapet på et sekund. Dette gir deg mulighet til høyere og raskere erstatningsutbetaling.

En trygg alarm - også for kjæledyr og miljøet!

Boligalarm med hensyn til kjæledyrene

Alarmsystemet vår har en egen innstilling tilpasset dine kjæledyr. Denne innstillingen gir deg en lydløs alarm hjemme. Den lydløse alarmen går som sms til deg, naboer og familie, og katten eller hunden din unngår risikoen for stress eller hørselskade.

Et trygt produkt

Alarmen kan ikke avbrytes ved å ødelegge eller forstyrre alarmenhetens signaler – så snart lufttrykket endres, sendes en alarmkommando via GSM-nettverket.

Alarmenheten har et oppladbart batteri som aldri trenger å skiftes ut. Hvis strømmen går i boligen kobles alarmen til batteriene.

Miljø

Vi er miljøvennlige og produserer derfor produktene våre i Sverige for å unngå miljøbelastningen som lang transport medfører. De fleste deler er resirkulerbare, og hvis du ikke lengre vil ha alarmenheten; send den til oss for gjenvinning.

 • Krever ingen installasjon
 • 30 dager prøveperiode - uten kostnad
 • Alarm for innbrudd, brann og strømbrudd
 • Gratis vekterutrykning, 50 kr/mnd

189kr/mnd