Alarmsentral

Vi har valgt å samarbeide med Alarm 24 AS, alarmstasjon med 24 timers beredskap.

Sensor Alarm tilbyr sine kunder en digital alarmsentral som har landsomfattende vektertjenester. Ved å samarbeide med alle ledende sikkerhetsselskaper som tilbyr alarmsentraler og vekterutrykning, kan vi tilby alle våre kunder vektertjenester. Eksempler på aktører er Nokas, AVARN Security og Larm Assistans. Når en alarm går hos Sensor Alarm, vil det sikkerhetsselskapet som har vektere nærmest Sensor Alarms kunde rykke ut.

Kort om Alarm 24 AS

Alarm 24 As ble grunnlagt i 1981, da som en interkommunal vaktsentral (Vesterålen Vaktsentral)
for legevakt, ambulanse og brann. I tillegg til alle typer andre alarmer som innbrudd, ran, overfallsalarmer osv.

Alarm 24 AS er en av sju EN50518 godkjente alarmstasjoner i Norge.
Vi er en selvstendig alarmstasjon, med mange små og mellomstore vekterselskap som kunder.
I tillegg til å være mottak av brann, innbrudd, ran, tekniske og andre typer alarmer,
kan vi være bedrifters sentralbord utenom normal åpningstid.

Du kan legge til vekterutrykning for bare 50 kr/mnd. Ring vår kundeservice på 239 68300

  • Krever ingen installasjon
  • 30 dager prøveperiode - uten kostnad
  • Alarm for innbrudd, brann og strømbrudd
  • Gratis vekterutrykning, 50 kr/mnd

189kr/mnd